Multi Sport – Ny aktivitet varje vecka!


Träna 12 sporter på en termin!

Varmt välkommen till en termin Multi Sport. Under ledning av välmeriterade tränare testar vi en ny sport varje vecka!
Tidigare terminer har vi bla. tränat tennis, streetdance, stavhopp, häck, spjut, basket, yoga, pingis, innebandy, ju-jutsu, parkour och hinderbana.

Under en termin tränar vi både individuella- och lagsporter. Friidrottsgrenar som kula, spjut, höjdhopp, längdhopp, stav, sprint, häck tränas, de större lagsporterna som fotboll, handboll, innebandy är välkända sporter på Multi Sport Camp men också klättring. Det läggs även vikt vid samarbetsövningar samt roliga teamövningar.

Kursplan Multi Sport – Ny aktivitet varje vecka!

En röd tråd som löper genom all Multi Sport Camps träning är allsidighet, alla de fysiska egenskaperna, (styrka, snabbhet ,spänst, koordination och kondition), tränas.
Vi vet av erfarenhet och studier att koordinativa färdigheter förenklar all inlärning samt utförande av rörelser och därför vill vi så tidigt som möjligt skapa en koordinativgrund. Det är något som barnen kommer ha nytta av hela livet, oavsett vilken sport de utövar. Varje träningstillfälle inleds därför med 10 min uppvärmning. Samma uppvärmning som de främsta friidrottarna i landet började med vid tidig ålder. (Du finner den under Filmarkiv)

På Multi Sporten utvecklar deltagarna sin koordination på ett roligt och stimulerande sätt. Lektionerna följer Multi Sport Camps träningssytem baserad på:
 • säkerhet
 • effektivitet
 • progressivt lärande både fysiskt och mentalt
 • samt utbildar deltagarna att idrott är viktigt
Exempel på Träningsplanering ( HT-2012), notera att planeringen varierar från termin till termin
 1. Balans och koordinationsbana
 2. Innebandy (öga- hand koordination, individuella- samt lagövningar)
 3. Friidrott (höjdhopp, längdhopp, snabbhet/spänst träning)
 4. Stationsträning (indivuella och parövningar med fokus på koordination, smidighet, kroppsstyrka samt rörlighet)
 5. Fotboll (öga- fot koordination, individuella- samt lagövningar)
 6. Gymnastik (mattgymnastik med inriktning kroppskontroll, kullerbytta, hjula, handstående, balans, trampett)
 7. Klättring (på klättervägg, lijan, ribbstolar) (greppa, samspelet mellan hand, fot, hjärna)
 8. Cirkelträning (styrka, koncentrationsövningar, enbensbalans/koordination)
 9. Basket (öga- hand koordination, individuella- samt lagövningar)
 10. Friidrott (löpskolning: Jogg, hoppsa fram- och baklänges, indianhopp (höjd och längd), sidhopp,saxsteg, höga knän, hälkick, häckgång, häckspark, stafett, lätt intervall,)
 11. Gigantisk hinderbana
 12. Avslutning, framröstas och mixas av deltagarnas favoriter

Varje termin har vi klättring och air-track (gigantisk studsmatta)

För: Barn och ungdomar 6-16 år
Gruppindelning: Efter ålder
Antal barn: 8-12 barn per grupp/tränare

Föräldraroll

Vi tycker att det känns jätteroligt att få dela med oss av vår passion för träning. Att träna med barn är ett äventyr och vi räknar med att både barn och ledare har en spännande utvecklingsresa framför sig. Detta är en resa som vi (efter många års erfarenhet) kommit fram till att barnen gör bäst tillsammans med sina tränare, men utan sina föräldrar.

Vi ber därför er föräldrar att lämna era barn till tränarna vid träningssalen för att sedan invänta passets slut utanför. Vi ser gärna att ni finns på plats i byggnaden men inte i träningssalen.

Koordination & Allsidig träning
“Men vad betyder detta ord och varför hör man talas om det hela tiden?”

Inom alla idrotter är en väl utvecklad koordination och teknik av stor betydelse för prestationsförmågan. Teknik är synonymt med färdigheter, medan uttrycket koordination omfattar alla de egenskaper som behövs för att idrottsutövaren ska kunna utföra tekniken. På så sätt är tekniken det synliga uttrycket för prestationsförmågan, medan god koordination är en förutsättning för en bra teknik.

Koordination betyder anpassning eller samordning och kan definieras som förmågan att samordna olika kroppsrörelser till varandra och omgivningen. Träning för att kunna koordinera olika rörelser och färdigheter kallas koordinationsträning.

Så egentligen vad mer konkret betyder då detta kanske du frågar dig?

Ska en spelare slå ett grundslag i tennis, sparka en frispark i fotboll, göra ett straffkast i handboll eller passa en innebandy boll till en medspelare aktiveras hjärnans relevanta muskler i rätt tidsordning, utvecklar tillräckligt med kraft för att utföra rörelsen med framgång. Har man outvecklad koordination sker detta samspel mellan hjärna och utförande med mindre bra framgång, exempelvis innebandypassningen blir ett hårt skott istället och bollen flyger förbi medspelaren etc.

Vad är bra koordination? Varför skall man träna allsidigt?

Ett kännetecken för en idrottsutövare med bra koordinationsförmåga är att utövaren kan lära sig nya rörelser och anpassa dessa till redan inlärda rörelser. Hade istället utövaren ovan en väl utvecklad koordination hade skottet istället varit en passning med precision. Det är just därför man skall träna allsidigt, koordinationen förbättras. Ta ytterligare ett exempel, tänk på en av våra framgångsrika idrottsmän el kvinnor, alla dessa nämner i intervjuer att de tränade flera sporter i yngre ålder. De kunde nästan välja att bli professionell i två och i vissa fall tre sporter. Detta är också ett tydligt tecken på att de tränat allsidigt. Något som är spännande är att de mest atletiska idrottarna är som idrottskamelonter, man kan nästan ej se vilken sport som är deras huvudsport då deras atletiska förmåga är nästintill optimal i flertal sporter.

Träning för att kunna lösa en given rörelseuppgift kallas teknikträning eller specialträning. De flesta tennisslagen kräver balansförmåga, rytmkänsla, reaktionsförmåga, rumsorientering, öga-hand koordination och att utövaren kan anpassa kraften i sina slag. Därför förebeds avancerad teknikträning bäst med hjälp av allsidig koordinationsträning. Det är just därför Multi Sport Camp är väl lämpat för idrottare som önskar utveckla sin koordination och därmed sin atletiska förmåga.

Varmt välkommen att söka en tid i Schema eller Boka plats