Viktiga Nyheter

Restriktioner med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har i samråd med smittskyddsläkaren i regionerna Stockholm, Östergötland och Västra Götaland fattat beslut om skärpta allmänna råd.

För Stockholm Sport Academy innebär det att majoriteten av våra grupper kan fortsätta med träningen enligt tidigare ”coronainstruktioner”. Vi tittar på tänkbara lösningar för de grupper som helt eller delvis består av elever födda 2004 och tidigare och kommer att ta dialogen med dessa grupper separat.


 

Förutom att följa de allmänna rekommendationerna, kommer här en sammanfattning av rådande förhållningsregler på träningen.

Lämning & hämtning
För att undvika trängsel sker lämning och hämtning utomhus. Idrottshallen är endast öppen för elever och tränare.

Handhygien och övrig hygien
Elever och ledare tvättar händerna direkt när de kommer till hallen, samt direkt efter varje lektion.
Vi rengör material efter varje lektion.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.

Övrigt
Tränare och elever rekommenderas att byta om hemma och komma i överdragskläder.
Om ditt barn har längre hår rekommenderar vi att det sätts upp under träningen, det minskar händer i ansiktet.

Varmt välkommen till träningen!

Tillfälliga förhållningsregler och anpassning vid träning

Augusti 2020

Förutom att följa de allmänna rekommendationerna, kommer här en sammanfattning av rådande förhållningsregler på träningen.

Lämning & hämtning
För att undvika trängsel sker lämning och hämtning utomhus. Idrottshallen är endast öppen för elever och tränare.

Första träningstillfället
I “vanliga tider” är föräldrar och anhöriga är varmt välkomna i lektionssalen första samt sista träningstillfället. Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna platser uppmanar vi föräldrar att i största möjliga mån vänta utanför idrottshallen även första tillfället. Om ditt yngre barn verkligen behöver dig nära, sänd oss ett mail eller tala med tränarna på plats, så löser vi så klart det i dessa enstaka fall.

Handhygien och övrig hygien
Elever och ledare tvättar händerna direkt när de kommer till hallen, samt direkt efter varje lektion.
Vi rengör material efter varje lektion.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.

Övrigt
Tränare och elever rekommenderas att byta om hemma och komma i överdragskläder.
Om ditt barn har längre hår rekommenderar vi att det sätts upp under träningen, det minskar händer i ansiktet.

Varmt välkommen till träningen!

 

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid lägerverksamhet

Påsklov 2020

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid lägerverksamhet
Förutom att följa de allmänna rekommendationerna, kommer här en sammanfattning av uppdaterade förhållningsregler på lägret:

 • Antalet platser är begränsat
 • I den mån det är möjligt sker lämning och hämtning utomhus
 • Två grupper tränar utomhus, på så vis minskar antalet elever i salen ytterligare
 • Alla elever och tränare tvättar händerna minst 1 gång i timmen
 • Vi rengör material efter varje grupp
 • Vi undviker övningar med kroppskontakt och försöker hålla avstånd
 • VIKTIGT! Vid minsta symptom SKA tränare/elev stanna hemma.

Övriga förhållningsregler – läs mer…

Information om Coronavirus – 3 April

Uppdaterat 3 April kl 11:00

Vi på Stockholm Sport Academy välkomnar alla friska tränare och elever till träningen. I dessa tider ät det extra viktigt att kunna erbjuda barn och ungdomar träning och rörelse. Det förutsätter naturligtvis att vi är måna om varandra och att vi alla respekterar och följer de rekommendationer som finns.

Tillfälliga förhållningsregler och anpassningar vid träning
Förutom att följa de allmänna rekommendationerna kommer här en sammanfattning av våra allmänna förhållningsregler på träningen.

Träningen kommer att hållas utomhus om vädret tillåter det
Vi kommer försöka träna utomhus i största möjliga mån. Om vädret skulle vara emot oss har vi fortfarande idrottshallen bokad, så träningen inte bromsas av regn och storm. Kom förberedd för utomhus och anpassa till inomhus om vi tränar inne.

Mötesplats: Hämtning och lämning sker utanför hallen.
Tränarna är på plats 10 minuter innan lektionen ska börja för att ta emot eleverna.
Träningsområde: Nära hallen
Tid: Ordinarie träningstid
Klädsel: Varma gympakläder och skor med bra grepp (joggingskor fungerar). Handskar och mössa rekommenderas.

Vid träning inomhus

 • I den mån det är möjligt lämnas/hämtas utanför byggnaden/hallen
 • Alla tvättar händerna innan, samt efter träningen
 • Märk din vattenflaska och dela inte med andra
 • Vi undviker övningar med kroppskontakt och försöker hålla avstånd (minst en armslängd)
 • Byt gärna om hemma
 • VIKTIGT! Vid minsta symptom SKA tränare/elever stanna hemma.

Hämtning och lämning
Föräldrar som hämtar och lämnar sina barn på träning gör det utomhus och följer inte med in i hallen. Alla våra hallar ser olika ut men viktigt att vi försöker undvika möten i trånga utrymmen

Handhygien och övrig hygien
Alla elever och ledare ska tvätta händerna direkt när de kommer till hallen, samt direkt efter träningen. Tvätta händerna ordentligt med tvål, i minst 30 sek. Har du egen handdesinfektion så ta gärna med det.

Stanna hemma om du har symtom
Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt. Detta gäller självklart även våra tränare.

Varmt välkommen till träningen!

Nyhetsarkiv >>

 

Information om Coronavirus – 25:e mars

Uppdaterat 25 Mars 10:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten förtydligade under tisdagen sitt budskap om att det är viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga. Stockholm Sport Academy vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens, övriga myndigheters, Stockholms stads samt Riksidrottsförbundets riktlinjer och rekommendationer. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten 2020.03.24

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.”

Läs mer: Folkhälsomyndigheten

Träning

Vi fortsätter med träningen som planerat. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

 • Ledarna har informerats att undvika övningar som leder till kroppskontakt.
 • Ledare och elever uppmanas att tvätta händerna innan och efter träningen.
Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och riktlinjer från styrande organ dagligen.

 

Information om Coronavirus – 20:e mars

Uppdaterat 20 Mars 20:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Stockholm Sport Academy vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens, övriga myndigheters, Stockholms stads samt Riksidrottsförbundets riktlinjer och rekommendationer. Samtliga ovan organisationer anser i nuläget att det är viktigt att skola, förskola och barnens idrottsaktiviteter hålls öppna.

Viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga

På Folkhälsomyndighetens presskonferens den 20 mars lämnades en övergripande bedömning att det är “viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga”

Viktigt att idrottsrörelsen fortfarande har aktiviteter för barn och unga

 

Träning

Vi fortsätter med träningen som planerat. Elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

 • Ledarna har informerats att undvika övningar som leder till kroppskontakt.
 • Ledare och elever uppmanas att tvätta händerna innan och efter träningen.
Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och riktlinjer från styrande organ dagligen.

 

 

Information om Coronavirus – 13 mars

Uppdaterat 13 Mars 15:00

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset
Träning

Stockholm Sport Academy fortsätter följa händelseutvecklingen av coronaviruset och följer folkhälsomyndighetens samt regeringens direktiv. Vi har träning som vanligt och elever och medarbetare som är friska är varmt välkomna till träningen.

Stanna hemma om du har symtom

Om en elev eller någon i familjen känner minsta symtom på halsont, hosta, feber eller luftrörsbesvär ska eleven stanna hemma. Vi ber er alla att ta hänsyn till varandra genom att följa detta strikt.

Viktiga länkar:

 

Skydda dig och andra från smittspridning