Friidrott – Nivå 1

Friidrott Nybörjare Stockholm Multi Sport Camp


Kursplan Friidrott 6-13 år – Multi Sport Camp

På friidrottens grundutbildning läggs en grund för att i framtiden kunna utföra alla grenar optimalt.
Vi tränar friidrottens alla grenar med fokus på allsidig träning

Övergripande målsättningar
  • Juniorerna ska träna friidrottens alla grenar
  • Ge juniorerna fysisk allsidighet
  • Lära juniorerna träna i grupp och tillgodogöra sig instruktioner
  • Lära juniorerna en tekniskt riktig grund och ge dem en förståelse för friidrottens alla grenar
  • 100% av juniorerna ska känna sig trygga och bli uppmärksammade som individer
Teknikträning

På friidrottens grundutbildning läggs en grund för att i framtiden kunna utföra alla grenar optimalt. Juniorerna lär löp-, kast- och hoppteknik. Detta för att skapa en bred friidrottsgrund samt ge förutsättningar till ett långt och lustfyllt idrottande.
Att från början använda sig av rätt teknik förenklar senare inlärning, ökar effektiviteten och minskar skaderisken.

För att gynna den fysiska allsidigheten tränas friidrottens alla grenar : stav-, höjd-, längdhopp, tresteg, spjut, diskus, kula, sprint, häck och stafetter.

Koordinationsträning

En röd tråd som löper Multi Sport Camps träning är inslagen av koordinationsträning . Vi vet av erfarenhet och studier att koordinativa färdigheter förenklar all inlärning samt utförande av rörelser och därför vill vi så tidigt som möjligt skapa en koordinativgrund. Det är något som ungdomarna kommer ha nytta av hela livet, oavsett vilken sport de utövar.

Varje träningstillfälle inleds därför med 15 min tränarledd uppvärmning därde koordinativa egenskaper som reaktionsförmåga, balans och rumskoordination tränas upp.

För: Flickor och pojkar 6-13 år
Gruppindelning: Efter ålder
Antal barn: 10-12 barn per grupp/tränare

Föräldraroll

En del av barnens mognadsprocess är att lära sig hur man agerar i en grupp, utan sin mamma eller pappa. Vi ber därför er föräldrar att lämna era barn till tränarna vid träningssalen för att sedan invänta passets slut utanför.

Har du några frågor kring träningen kan du alltid vända dig till tränarna eller se någon av våra filmer.

Vidareutveckling

Efter 2-3 terminer på friidrottens grundutbildning finns möjligheten att gå vidare till friidrott fortsättning
För att gå vidare till nästa steg ska junioren kunna de tekniska grunderna i alla grenar samt nått en mognadsnivå där man kan samarbeta med tränare och andra ungdomar och samtidigt tillgodogöra sig instruktioner

Friidrott Multi Sport Camp

Varmt välkommen att söka en tid i Schema eller Boka plats