Friidrott Fortsättning

Friidrott  Fortsättning Stockholm Multi Sport Camp


Kursplan Friidrott Fortsättning – Multi Sport Camp

Efter 2-3 terminer på friidrottens grundutbildning finns möjligheten att gå vidare till friidrott fortsättning. För juniorer som har tränat friidrott innan finns det möjlighet att börja direkt på fortsättningsnivån.

Övergripande målsättningar
  • Juniorerna ska känna tillhörighet till organisationen och känna sig som en friidrottare
  • Ge juniorerna en fysisk allsidighet
  • Vidareutveckla grundkunskapen från Friidrott steg 1
  • 100% av juniorerna ska känna sig trygga och bli uppmärksammade som individer
  • Skapa självständiga individer och friidrottare
Teknikträning

På friidrottens grundutbildning lades den tekniska grunden som här vidareutvecklas. Teknikträningen är mer avancerad och bedrivs i ett högre tempo. Friidrottaren kan kunna tillämpa sin tidigare kunskap och ta ett större ansvar för den egna träningen.Träningen blir mer avancerad och individspecifik teknik. Det ställer högre krav på junioren att vara självständig, kunna ta instruktioner och omvandla dem till handling. Träningen mer än tidigare på en individuell basis där den egna viljan sätter gränsen.Det läggs fortfarande en stor vikt vid att träna allsidigt och undvika grenspecialisering. Under terminen tränas friidrottens alla grenar: stav-, höjd-, längdhopp, tresteg, spjut, diskus, kula, sprint, häck och stafetter.

Koordinationsträning

Precis som i tidigare steg läggs en stor vikt vid koordinationsträningen då den förenklar all annan inlärning. Träningen inleds därför med 15 min uppvärmning. Junioren ska nu kunna tillämpa tidigare kunskap och värma upp själv, under uppsyn och med tips från tränarna, med de övningar vi tidigare lärt oss. Träningen byggs efterhand på med svårare koordinativa övningar.

För: Flickor och pojkar 7-15 år
Gruppindelning: Efter ålder

Friidrott Multi Sport Camp

 

Varmt välkommen att söka en tid i Schema eller Boka plats