Föreningen

Multi Sport Camp IF ämnar med sin verksamhet:

  • främja barn, ungdomar och vuxnas idrottsliga utveckling.
  • ge varje individ möjligheten att utvecklas maximalt utifrån de egna förutsättningarna.
  • att med kvalitet erbjuda individuellt anpassad träning verksamhet ett socialt utbyte för alla åldrar.
  • inrikta sig mot barn-, ungdoms- motionsverksamhet.
  • föreningen ska med sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott

 

Styrelse 2016/2017

Ordförande: Fredrik Lindström
Sekreterare: Annika Wiklund
Kassör: Caroline Eriksson
Suppleant: Johan Lindström

Kontakt styrelsen: styrelsen@multisportcamp.se


 

Stockholm 2017-05-05
Kallelse

Multi Sport Camp IF kallar till ordinarie föreningsstämma lördagen den 27/5 kl 10.00

Obligatoriskt föranmälan krävs.
Sänd din anmälan till arsmote@multisportcamp.se, senast onsdagen den 24/5

Varmt välkommen!

Här finns kallelsen till årsmötet 2017
Dokument inför mötet (pdf):
Föredragningslista
Årsbokslut
Verksamhetsberättelse

 


Valberedning

Multi Sport Camp IFs valberedning har till uppgift att vidtala och föreslå personer som kan ingå i Multi Sport Camp IFs styrelse. Sedan är det årsmötets sak att välja styrelsemedlemmar utifrån valberedningens förslag.

Har du förslag på någon du tycker skulle passa in i Multi Sport Camp IFs går det bra att maila valberedningen – valberedningen@multisportcamp.se


Dokument

Här finns stadgar samt de senaste årens redovisningar, rapporter och protokoll för
Multi Sport Camp IF (802454-6692) Dokumenten är i pdf-format.

Stadgar

Protokoll Årsmöte

2016
2015

2014
2013
2012

Verksamhetsberättelse

2015
2014

2013
2012

Ekonomiskberättelse

2015
2014

2013
2012