Fair Play Sommar 2015

Ett tema som finns under hela lägret är Fair Play, dvs hur man bör uppträda för att vara en juste idrottsmänniska och ett föredöme för andra. Uppträdandet bedöms under hela veckan före, under och efter aktiviteterna. Vi delar ut detta hedersvärdiga pris till en pojke eller flicka under varje vecka.

Fair play priset sommaren 2015 ger pristagaren valfritt sommarläger under sommar 2016